Bestyrelsen

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?page_id=31

Kontingent

Kontingent for Hundige Bådeklub. Aktiv kr. 750,00, med bådplads i havnen, enten som ejer eller lejer. Passiv kr. 375,00, uden bådplads. Indmeldelse kr. 300,00, som går ubeskåret til Trivsel, som vedligeholder vores klubhus. Kontingentet opkræves medio januar, med betaling inden 1.februar. Kontingentet følger kalenderåret. Udmeldelse kan ske pr. 31-12, med en måneds varsel.

ORDENS OG HAVNEREGLEMENT

Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Hundige Bådeklub 25. maj 2018 Hundige Bådeklub’s dataansvar: Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne Privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. …

Referater 2022

Generalforsamling 2022 Godkendt referat fra d. 07-02-22 Godkendt referat fra d. 28-02-22          

Telefon-liste Bestyrelsen

Medlemmer i bestyrelsen: Formand: Boy (BO) Bertram Christensen Næstformand: Pia Frausing, tlf. 26 20 95 53 Kasseren: Aksel A. Glæsner, tlf. 40 42 02 45 email: kassereren “snabel-a”hbk-hundige.dk Sekretær: Finn Martinsen, tlf. 20 32 45 48 Carsten Ring Finn Petersen Kim Sjøbeck   Suppleant: Stig  Jeppesen Jens Toft         Mail-adresse til klubben …