General-forsamling

Kære medlemmer.

Det ligger selvsagt bestyrelsen i HBK meget på sinde, at få afholdt eks. generalforsamlingen inden for rammerne af vedtægterne.
Som alle ved, er det i denne tid usikkert hvordan en genåbning kommer til at se ud, hvornår og i hvilket omfang.
Da generalforsamlingen er årets vigtigste møde, ser vi i bestyrelsen kun den mulighed, at der i øjeblikket må afventes yderligere fra regeringen, førend vi reelt set kan udsende invitationer til jer, til en generalforsamling. Det handler ikke alene om at forsamlingsforbuddet på kun 5, skal tillades i enddog meget større format, men også om vi i en sådan situation vil stå over for krav om eks. afstand m.m.

Bestyrelsen har således samlet aftalt at udskyde generalforsamlingen til et tidspunkt, der gør det muligt på lovlig vis at gennemfører denne, og i god tid forinden, jf. vedtægterne at udsende indkaldelsen sammen med behørige bilag.

Permanent link til denne artikel: https://www.hbk-hundige.dk/?p=2275