Nye kapsejlads-regler

Hundige Hyggekapsejladser 2016
Regler:
En sejlads startes kun (og er kun gældende), hvis der møder mindst 3 både op til start. (fordelt over alle 3 starter)
Sejladsen er kun tællende hvis minimum 3 både gennemfører sejladsen. (fordelt over alle 3 starter)
Der sejles alene efter søvejsreglerne. Det henstilles til alle både at sejle hensynsfuldt specielt ved start/mål, ved mærkerundinger og overhalinger. Regelbrud kan medføre advarsel, tids straf eller diskvalifikation fra dagens sejlads.
Deltagende både fører ikke nationalflag. Både, der udgår, sætter nationalflag.
Der kræves ikke målebrev for at deltage i sejladserne.
Læs mere her:  Sejladsregler2016ver-2

General-forsamling 2016

Vedtaget på General-forsamlingen d. 16-03-2016

Indbetaling af ekstraordinært bidrag til klubben

kr. 500,00 til renovering af taget på klubhuset.

Der udsendes opkrævning i maj, med 14 dages betalingsfrist.

Stiger og måtter på broerne

I efteråret fjernede vi div. stiger, trapper og måtter, der var fastnaglet til broerne, da størrelsen og kvaliteten for mange vedkommende havde taget overhånd.

Fra og med forår 2016 må stiger/trapper og måtter ikke overskride et flademål på 40 x 60 cm og måtter skal være såkaldte ringgummimåtter.

havn1

Grejkasser hører stadig ikke hjemme på broerne

Vi ønsker alle en god sejlersæson

Venlig hilsen

Ø-udvalget

Biodiesel

Biodiesel giver utvivlsomt flere motorproblemer.

Siden olieselskaberne begyndte at føje organiske komponenter til dieselolien, rapporteres der om et stigende antal hjælpeaktioner til lystbåde med motorproblemer.

Det tyske redningsselskab DgzRS måtte i 2007 hjælpe 286 lystbåde med motorstop. I 2014 var det 437 både. En stigning på 70 %.

Kilde: http://www.yacht.de/service/heft_info/trotz-biodiesel-zapfen-ohne-sorgen/a102129.html

 

Svømning

Velkommen til en ny svømmesæson 2015-16. Vi starter fra mandag d. 26/10-2015.
Vi har fået en time fra kl. 20-21.

Der vil være et medlem fra bestyrelsen i svømmehallen for udlevering af billetter fra kl. 19.30.
Husk kvittering for betalt kontingent.
Det er gratis for HBK-medlemmer.
Lukket for svømning: Skolernes ferie og helligedage.

« Older Entries