Nye kapsejlads-regler

Hundige Hyggekapsejladser 2016
Regler:
En sejlads startes kun (og er kun gældende), hvis der møder mindst 3 både op til start. (fordelt over alle 3 starter)
Sejladsen er kun tællende hvis minimum 3 både gennemfører sejladsen. (fordelt over alle 3 starter)
Der sejles alene efter søvejsreglerne. Det henstilles til alle både at sejle hensynsfuldt specielt ved start/mål, ved mærkerundinger og overhalinger. Regelbrud kan medføre advarsel, tids straf eller diskvalifikation fra dagens sejlads.
Deltagende både fører ikke nationalflag. Både, der udgår, sætter nationalflag.
Der kræves ikke målebrev for at deltage i sejladserne.
Læs mere her:  Sejladsregler2016ver-2

Vild med vand / havnens dag søndag den 29. maj 2016

Kære sejlere

Som I sikkert allerede ved, vil der søndag den 29. maj være en landsdækkende ”havnens dag”, hvor folk, der ikke normalt kommer på en havn, får mulighed for at komme til vandet og se, at der faktisk kan foregå ret mange spændende ting på havnebredden.

Hundige Havn er gået med i dette projekt, og på Mågen vil I denne dag bl.a. kunne opleve:
•    Lions med en masse salgsboder
•    Danmarks Naturfredningsforening med fiskestænger til krebsefiskeri mm
•    Bassin med forskellige fisk og planter fra havet
•    Fiskerne vil røge fisk og tage folk med på en lille fisketur på bugten
•    Donuts – og slush ice vogn
•    To kunstmalere kommer
•    Medlemmernes eget loppemarked
•    Petanquebanen vil være klar til en lille turnering
•    En kystredningsbåd vil lægge til ved vores havneø
•    Vores faste vognmand vil komme og vise, hvordan en båd bliver søsat / taget op
•    Lær at binde forskellige, gavnlige knob
•    Danmarks hurtigste speedbåd
•    Bauhaus´ maritime del kommer med kajakker, boards, div. til både o.m.m.
•    Naturplanteskolen kommer med spændende ting
•    CT-bigbandet vil spille fra kl 13 – 15
•    Café’en vil have særligt søndagssalg denne dag

I vandet mellem vores to havneøer vil der være sejlads af div. modelskibe, der vil være modelflyvere og droner. Hejrens erhvervsliv vil være på pletten, og de forskellige sejlads- discipliner, Hejren har, vil også være aktive denne dag med udgangspunkt fra Hejren.

Et traktortog vil køre folk rundt mellem øerne.

Alt i alt bliver det en dag med mange aktiviteter på havnen, og vi håber, I vil sætte dagen af og være med til at gøre den festlig.

En dag med så mange aktiviteter har vi dog også brug for frivillige til at gå til hånde med bl.a. oprydning under og efter festlighederne, tilsyn med toiletterne, tilsyn med grills, mm.

Hvis du skulle have lyst til at give en hånd med et par timer, hører vi gerne fra dig. Send en e-mail til havnekontoret med titlen Vild med Vand og fortæl, hvad du gerne vil hjælpe med, så kontakter vi dig.

De bedste sejlerhilsner fra Vild med vand – gruppen

General-forsamling 2016

Vedtaget på General-forsamlingen d. 16-03-2016

Indbetaling af ekstraordinært bidrag til klubben

kr. 500,00 til renovering af taget på klubhuset.

Der udsendes opkrævning i maj, med 14 dages betalingsfrist.

Stander op

Lørdag den 2.april kl 13.00

sættes standeren for en ny sæson

Klubben byder på en forfriskning bagefter.

For dem der har lyst er der frokost  efterfølgende med:

Tilmelding til 3 håndmadder og 1 øl/vand

til kr. 60,00

i cafè Mågen senest onsdag den 30. marts

Arbejdsdag

havn2

Kære Sejlere

Lørdag d. 19. marts vil vi gerne have malet vores udendørs borde-bænkesæt, så de kan stå flotte og præsentable, når sejlersæsonen starter.

Derfor håber vi, mange sejlere har lyst til at hjælpe os den dag.

Vi starter kl. 0900 med morgenkaffe og brød i klubhuset og malertil vi er færdige, hvor der vil blive en bid brød til de ihærdige.

Vi sørger selvfølgelig for pensler og maling.

Vel mødt d. 19 marts 2016

Ø-udvalget

Stiger og måtter på broerne

I efteråret fjernede vi div. stiger, trapper og måtter, der var fastnaglet til broerne, da størrelsen og kvaliteten for mange vedkommende havde taget overhånd.

Fra og med forår 2016 må stiger/trapper og måtter ikke overskride et flademål på 40 x 60 cm og måtter skal være såkaldte ringgummimåtter.

havn1

Grejkasser hører stadig ikke hjemme på broerne

Vi ønsker alle en god sejlersæson

Venlig hilsen

Ø-udvalget

« Older Entries